En række links vi finder nyttige

Venteinfo
Pollental
Astma- og allergiforbundet
Acusticusneurinom-foreningen
Sygehusvalg
CSV Kommunikation & Teknologi
Fødevareallergi
DinHørelse
Sundhed.dk - den direkte vej til sundhedsvæsenet
Om Tinnitus
Lægemiddel - om bivirkninger ved kombination af lægemidler med naturmedicin mm.
Snorker
  Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis. Rapporten er gennemført i samarbejde med Rambøll.
  Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser: https://centerforkvalitet.dk/wm340224
  https://centerforkvalitet.dk/dwn399161
  https://centerforkvalitet.dk/dwn399163
Dansk patient Sikkerheds database